PROPOZÍCIE


Názov:
- KOMPAVA BEH ZDRAVIA SKALICA 2022, 9.ročník
- športové podujatie pre všetkých čo obľubujú pohyb v prírode
- !!! podujatie má nesúťažný charakter, každý účastník je v cieli víťazom !!!
- podujatie je súčasťou HERTLSPORT EXTREM TOUR 2022

Miesto:
- SKALICA, rekreačná oblasť ZLATNÍCKA DOLINA (6km od mesta Skalica)

Termín:
- 3.6.2022 (piatok)

Trasa:
- 8km beh, 4km beh, 4km Nordic Walking, 1km a 2km detský pretek (deti od 5 do 14 rokov)
- Trasa behu vedie po lesných cestách v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Je značená celoročne.

Štart:
- 17:00hod.

Prezentácia:
- piatok 3.6.2022 v čase od 15:00hod. do 16:30hod. (horská chata HERTLSPORT)

Štartovné:
- 10,00,-Euro dospelí (prihlásení do 1.6.20220 DARČEK HERTLSPORT-multifunkčná šatka + DARČEK KOMPAVA)

- deti zdarma (detský pretek)

Platba:
- prevodom na účet
• Banka: Slovenská sporiteľňa
• IBAN: SK4109000000005150783461
• Názov účtu: BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA

Prihláška:
- ONLINE PRIHLÁŠKA 

Časový harmonogram:
- 15:00-16:30hod. Prezentácia
- 16:40-16:50hod. Rozprava k preteku /výklad tratí, poučenie pretekárov/
- 17:00hod. Štart preteku (všetky trate + deti)
- 18:30-19:00hod. Losovanie tomboly

Tombola:
- po preteku sa bude losovať tombola o hodnotné ceny

Občerstvenie:
- v horskej chate HERTLSPORT bude k dispozícii bufet, kde si budete môcť zakúpiť počas celého dňa občerstvenie

Pitný režim:
- pitný režim počas preteku zabezpečuje firma KOMPAVA www.kompava.sk

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
7. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
8. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 18:40hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
9. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
10. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!! Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky súhlasí zo spracovaním osobných údajov GDPR pre potreby organizácie preteky. Po preteku budú všetky údaje z databázy prihlášok organizátorom vymazané.
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-10.

HERTLSPORT TEAM 2022
www.hertlsport.sk
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!